Amsterdam CS - IJhal

Amsterdam
Homij Amsterdam
2017-2018
Drogeblusleiding, bakluchtkanalen, vetvangputten, meet en regeltechniek
Stationsgebied, monumentaal, horeca

Op Amsterdam Centraal Station, het drukstbezochte monument van Nederland, werkten we aan een ingrijpende renovatie. Samen met de andere leden van de Bouwcombinatie CSA renoveerden we in twee fasen het IJ-gebouw en de IJ-hal en bouwden we de Poortvrije Passage af. Het resulteerde in een modern en toegankelijk verblijfs- en winkelgebied van 12.105m2, waarbij het unieke historische karakter van het station behouden bleef. Tijdens de bouw zorgden we er elke dag voor dat de 250.000 reizigers ongehinderd van het openbaar vervoer gebruik konden blijven maken. Een prestatie om trots op te zijn, omdat er veel partijen betrokken waren bij de bouw en de aan-en afvoer van materialen. Regelmatig overlegden we met de winkeliers, NS en gemeente en als het nodig was voerden we werkzaamheden ’s nachts uit om de overlast te beperken. Het totale werk bestond uit 9 deelbestekken, die we uitwerkten in een BIM-model. Hierdoor waren de passingsproblemen op de bouw minimaal.